Thơ cổ phổ nhạc

093hwp5-1

Thơ cổ phổ nhạc

*—*—*

List nhạc này gồm các ca khúc phổ nhạc cho lời thơ/từ cổ, vì vậy đa phần mình sẽ sử dụng bản dịch thơ của các tiền bối đi trước.

Thứ tự list nhạc sắp xếp theo tên bài thơ/từ, không phải tên mới mà nhạc sĩ phổ nhạc đặt

Cách trình bày:

VD: Bốc Toán Tử (Lý Chi Nghi) ~ Thiếp ở đầu Trường Giang (Vân Chi Khấp)

=> Điệu từ “Bốc Toán Tử” của Lý Chi Nghi, sau khi phổ nhạc, lấy tên “Thiếp ở đầu Trường Giang”, do Vân Chi Khấp trình bày

*—*—*

[Danh sách]

Bạch Đầu Ngâm (Trác Văn Quân) ~ Bạch Đầu Ngâm (Đinh Đang)

Bốc Toán Tử (Lý Chi Nghi) ~ Thiếp ở đầu Trường Giang (Vân Chi Khấp) – Link

Đoản Ca Hành (Tào Tháo) ~ Đoản Ca Hành (F.Be.I)

Kiêm Gia (Kinh Thi, Quốc Phong, Tần Phong) ~ Kiêm Gia (F.Be.I)

Lãng Đào Sa (Lý Dục) ~ Lãng Đào Sa (HITA)

Mô Ngư Nhi. Nhạn Khâu (Nguyên Hảo Vấn) ~ Hỏi Thế Gian Tình Là Gì (Đồng Lệ) – Link

Nhất Tiễn Mai (Lý Thanh Chiếu) ~ Nguyệt Mãn Tây Lâu (Lý Vưu)

Sơn Quỷ (thuộc “Cửu Ca”, Khuất Nguyên) ~ Sơn Quỷ (Winky Thi) – Link

Thái Liên Khúc (Lý Bạch) ~ Thái Liên Khúc (Đồng Lệ) – Link

Thanh Thanh Mạn + Túy Hoa Âm (Lý Thanh Chiếu) ~ Thanh Thanh Túy Hoa Âm (F.Be.I)

Tử Khâm (thuộc Trịnh phong, Quốc phong, Kinh Thi) ~ Tử Khâm (Aki A Kiệt)

Tương Kiến Hoan kỳ 2 (Lý Dục) ~ Yên Lặng Lên Lầu Tây (bản gốc Đặng Lệ Quân, cover Đồng Lệ)

Việt Nhân Ca ~ Việt Nhân Ca (Lỹ Mỹ Lệ)

Advertisements