Cổ Phong Nhạc Quán

Untitled 2

Cổ Phong Nhạc Quán

*

[Đặc biệt] THƠ CỔ PHỔ NHẠC

093hwp5-1

Link

 1) Tiểu Khúc Nhi (Bình Sa Lạc Nhạn)

10273145_263886083796408_4425012551129873213_o

(Tranh do Hoảng Nhi vẽ)

Tiểu Sử Ca Sĩ

Đối Hoàng Hôn (Album “Khúc Khuynh Thiên Hạ”) – Link – Vietsub – Vietsub 2 (Ngũ Âm JW & Văn Tử Hiên cover)

Hồ Tâm Đình (ft Nhị Thẩm) – Link

Mâu Hạp (đồng nhân game Thiến Nữ U Hồn 2) – Link – Vietsub

Nhạn Thư (Album “Khúc Chung Nhân Vị Tán”) – Link – Vietsub

Nhất Xướng Sơn Hà (Album “Khúc Khuynh Thiên Hạ”) – Link

Như Mộng Lệnh – Link – Vietsub

Quy Linh (Album “Khúc Khuynh Thiên Hạ”) – Link

Sơn Vũ (ft Trọng Tiểu Yên) – Link – Vietsub

Tam Sinh Nhất Mộng – Link

Vu Quy (Album Khúc Chung Nhân Vị Tán) – Link – Vietsub

Vũ Thiên (Album “Khúc Khuynh Thiên Hạ”) – Link

Yến Đô Cựu Sự (Album “Khúc Khuynh Thiên Hạ”) – Link – Vietsub

 

2) Đổng Trinh

5342344007632466170

Tiểu Sử Ca Sĩ

Cửu Đỉnh Thiên Hạ – Link – Vietsub

Hiệp Khách Hành – Link – Vietsub

Kim Lũ Y – Link 

Mặc Hồn – Link – Vietsub

Mỹ Nhân Tắm (Album “Phản Phác Quy Trinh”) – Link – Vietsub

Nàng (Cô Ấy) – Link – Vietsub

Thanh Sam Ẩn – Link

Thục Tú (Album “Trinh Giang Hồ”) – Link – Vietsub

Thượng Nguyên – Link – Vietsub – Vietsub 2 (bản vẽ tranh cát)

Tiêu Dao Du (Album “Phản Phác Quy Trinh”)  – Link

Tình Mộng Cô Tế.Nga My Kim Đỉnh (Thục Sơn online) – Link

Tình thương – Cầm Thương – Tế Cầm Cơ – Link – Vietsub

Túy Mộng Tiên Lâm (Album “Cửu Âm Trinh Kinh”) – Link

Vấn Kiếm (Album Cửu Âm Trinh Kinh) – Link – Vietsub

Vi Tiếu Lam Thiên (ft Vương Nghiệp) – Link – Vietsub

Vô Đoan Tương Ức (Album Bạch Tố Trinh) – Link – Vietsub

Vùng Sông Nước Trong Mộng (Album “Trinh Ái Nhất Hồi”) – Link – Vietsub

 

3) Hà Đồ (Mặc Minh Kỳ Diệu)

10430487_650824005001413_6130384027239559897_n

Tiểu Sử Ca Sĩ

Ái Tình Điện Ảnh (ft Cửu Cửu) – Link – Vietsub

Bảo Bối, Về Nhà Thôi (V.A.) – Link

Hải Đường Tửu Mãn – Link – Vietsub

Hoa Dung Đạo – Link – Vietsub

Lan Lăng Thương – Link – Vietsub

Linh Đinh Dao – Link

Một Nghìn Linh Một Lần Nguyệt Thực – Link

Nhường Lối – Link

Triều Ca – Link

 

4) HITA (Mặc Minh Kỳ Diệu)

654373

Bảo Bối, Về Nhà Thôi (V.A.) – Link

Bộ Bộ Vi Doanh (Đắn đo thận trọng) – LinkVietsub

Hảo Mộng Như Cựu (ft Lâm Tà Dương) – Link – Vietsub 1Vietsub 2Vietsub 3

Hồng Trần Kính (ft Tiểu Ái Đích Ma) [Đại Thoại Tây Du 3] – Link

Khuyết Tịch (Vắng bóng) – Link

Kiều Song Hoa (ft Huyền Thương) – Link – Vietsub

Lãng Đào Sa – Link

Quán Quân Hầu (Cùng Aki A Kiệt và Tiểu Ái Đích Ma) – LinkVietsub

Sở Vân Thâm (cùng Aki A Kiệt & Tiểu Ái Đích Ma) – Link

Thái Vi – Link

Thiên Mộng (cùng HITA, đồng nhân Thiên Hạ 3) – Link

Vi Ái Tây Hành – Link – Vietsub

5) Ngân Lâm

6442982053

Bảo Bối, Về Nhà Thôi (V.A.) – Link

Hủ Thảo Vi Huỳnh – Link

Khiên Ty Hí (ft Aki A Kiệt) – Link

Phồn Hoa Tiệm Ẩn (game Thiến Nữ U Hồn 2, NPC Hoa Tiệm Ẩn) – Link – Vietsub

Sinh Tử Kiếp (ft Ngũ Âm Jw) – Link – Vietsub

Tình Giới (ft Oa Oa) – Link

Tình Tù (album “Hủ Thảo Vi Huỳnh”) – Link – Vietsub

6) Aki A Kiệt (Mặc Minh Kỳ Diệu)

T1SmEnByVT1RXrhCrK_180_180

Bảo Bối, Về Nhà Thôi (V.A.) – Link

Khiên Ty Hí (& Ngân Lâm) – Link

Kiêm Gia (ft Ngô Ân) – Link

Mộng Lý Giai Lão – Link

Mộng Lý Lê Hoa Bạch – LinkVietsub

Quán Quân Hầu (cùng HITA và Tiểu Ái Đích Ma) – Link – Vietsub

Sở Vân Thâm (cùng HITA và Tiểu Ái Đích Ma) – Link

Thiên Mộng (cùng HITA, đồng nhân Thiên Hạ 3) – Link

Tử Khâm – Link

Tự Thế (& Thanh Lộng) – Link – Vietsub

Ứng Tư Lượng (ft Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp) – Link (bản ca)Link (bản kịch)

7) Hứa Đa Quỳ (Loan Phượng Minh)

21255001289525255

Chấp Mê (Kí “Chẩm Thượng Thư”) – Link

Chấp Niệm – Link

Đào Hoa Y Cựu

Ngộ (Đồng nhân Hoa Thiên Cốt) – Link

Thiên Tôn Tuyết (ft Nhị Thẩm) – Link – Vietsub

Trường Tuyệt (ft Nhị Thẩm, đồng nhân Hoa Tư Dẫn) – Link

8) Tiểu Ái Đích Ma (Mặc Minh Kỳ Diệu)

Untitled

Bảo Bối, Về Nhà Thôi (V.A.) – Link

Giang Sơn Tuyết (niệm bạch: Âm Tần Quái Vật) – LinkVietsub

Hồng Trần Kính (ft HITA) [Đại Thoại Tây Du 3] – Link

Lan Tích (Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân – nhân vật Hoắc Tú Tú) – Link

Quán Quân Hầu (cùng HITA và Aki A Kiệt) – Link – Vietsub

Sở Vân Thâm (cùng HITA và Aki A Kiệt) – Link

Thần Thông (Điện ảnh “Vạn Vạn Không Ngờ Tới”) – Link

Tình Thiên Kiếp – Link

 

9) Thanh Lộng (Mặc Minh Kỳ Diệu):

7973658325253465

Lan Quân (ft Lưu Lãng Đích Oa Oa) – Link

Phật Tội (ft Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp) – Link

Phong Nguyệt – Link – Vietsub

Tự Thế (& Aki A Kiệt) – Link – Vietsub

10) Vân Chi Khấp (Tịch Âm Xã)

20150929170016121382

Cầm Thâm

Cẩm Niên Nhập Mộng (JX3) (& Nhân Y Đại Nhân) – Link

Hồng Mai Bạch Tuyết Tri 

Thiếp ở đầu Trường Giang – Link – Vietsub 1Vietsub 2Vietsub 3 (Kiều Chấn Vũ)

11) Đàn Thiêu (Mặc Minh Kỳ Diệu)

00414X110iGkD8

Tiễn Điệp –  Link

Tư Phàm – Link 

Tửu Nhưỡng Tương Tư – Link

12) Phong Tiểu Tranh:

(tên thật: Đàm Mộc Hi)

T1vHWvBXhT1RXrhCrK_180_180

Tây Giang Nguyệt (ft Phao Phao Hansy) – LinkVietsub

Yên Vũ Giang Nam – Link

12) Tổng Hợp Nhạc: Tacke Trúc Tang, Đồng Lệ,…

Âm Ỷ Đau Đớn – Tôn Duyệt (Dương Môn Hổ Tướng OST) – Link

Bạch Y Độ Ngã (JX3) – Tây Quốc Hải Yêu – Link

Bắc Minh __ Cô Quang – Thái Tiểu Bảo Chủ – Link

Cát Bụi (Bộ Bộ Kinh Tình OST) – Gia Gia – Link

Cựu Thì Phong Nguyệt (JX3) – Tây Quốc Hải Yêu ft An Thần – Link

Đại Tống Yên Vũ – Tiểu Húc Âm Nhạc – Link

Đình Viện Thâm Thâm – Đồng Lệ – Link

Giang Hồ Tả Chiếu – Bách Ngưng – Link

Hoa Luyến Điệp – Thôi Tử Cách ft Lỗ Sĩ Lang – Link

Hồng Trần Mộng (kịch truyền thanh “Phù Dung Cẩm”) – Lăng Chi Hiên – Link

Khuynh Quốc Khuynh Thành – A Bảo & Hùng Nhữ Lâm – Link

Lưu Niên – Vương Phi – Link

My Gian Tuyết (JX3) – Tình Âm – Link

Nhất Quý Thiều Hoa – Tuyết Tiên – Link

Phi Chu – Tiêu Mộng Lâm (Mặc Minh Kỳ Diệu) – Link

Tam Nguyệt Tuyết (Tuyết tháng ba) [Kiếm Tam.Vạn Hoa] – Luân Tang – Link

Thiên Niên Chi Luyến – F.I.R – Link – Vietsub

Thùy Tương Bình Sinh Táng Khuynh Thành – Tiểu Hồn & CRITTY – Link – Vietsub

Thuyết Hoang – W.K. ft Tacke Trúc Tang – Link – Vietsub

Tố Thế Thư – Âm Tần Quái Vật – Link

Trừ Dạ Tứ – Tiêu Mộng Lâm (album Mộng Hồn Tiêu Tương) – LinkVietsub

Trường An Bất Vấn – Ngô Ân ft Nhị Vạn – Link

Trường Phong Hà Quy (Thiên Sách JX3) – Liệt Thiên – Link

Tuyệt Thế (Cổ Long quần hiệp) – Assen Tiệp, Ngũ Âm, WK, Chanh Dực, … – Link

Vị Phương Đàn Thanh Dữ Phong Nguyệt – Dẫn Nguyệt Hề ft Ngân Giao – Link

Vong Trần – Hoàng Linh (Chỉ nhầm uyên ương OST) – Link

Vô Danh (kịch truyền thanh “Thích Khách Vô Danh”) – Mai Lương Tân – LinkVietsub

Vũ Lạc Trường An – Kim Lâm – Link

Vũ Quý – Đồng Lệ ft Vương Hạo – LinkVietsub

Y Nhân – Hiềm Khí – Link

Ỷ Lan Thính Phong – Trịnh Quốc Phong – Link

Yên Hoa Tam Nguyệt – Đồng Lệ – Link

Yêu Mà Không Thể Gặp (“Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm” OST)- Ngụy Thần – Link

 

Vị bằng hữu nào cần dùng lời dịch để làm sub, xin BÁO cho tớ một tiếng và vui lòng dẫn nguồn đầy đủ.

Chân thành cảm tạ!

Advertisements

19 thoughts on “Cổ Phong Nhạc Quán

  1. xin lỗi gia chủ, trong quá trình làm sub, tớ có thể mượn ca từ và lời dịch trong nhà bạn được không, tớ sẽ credit đầy đủ. Thanks bạn trước. ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s