[Lyrics-Pinyin-Dịch] Tây Giang Nguyệt – Phong Tiểu Tranh ft Phao Phao Hansy

T1tnELBXhT1RXrhCrK

《西江月》

Tây Giang Nguyệt

Nhạc và biên: Lữ Hoành Bân

Lời: Cố Triết Tuyên

Biên soạn hòa thanh: Minh Tiểu Đào, Phao Phao Hansy, Thương Tiểu Cẩn

Phối xướng hòa thanh: Phao Phao Hansy, Căn Tiểu Bát

Hậu Kỳ: Ai Studio

Thể hiện: Phong Tiểu Tranh & Phao Phao Hansy

Poster: Tiểu Mai Qua

Download mp3

Tiếp tục đọc